ข่าว

ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ได้มีการติดตั้งประตูของแต่ละห้องชุดบนชั้น 2 และชั้น 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว. มีการขนส่งชิ้นส่วนประตูเพิ่มเติมมายังบริเวณการก่อสร้างของโครงการฯ. เพื่อรอการติดตั้งในชั้นอื่นๆ ต่อไป. พื้นที่ในส่วนของทางเดินระหว่างห้องชุดในแต่ละชั้น ได้รับการปูด้วยกระเบื้องที่มีคุณภาพสูงและทนทาน. เริ่มมีการดำเนินการติดตั้งราวบันไดในส่วนของบันไดหนีไฟ. เริ่มมีการติดตั้งราวกันตกบริเวณชั้นดาดฟ้า ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการสร้างสวนลอยฟ้า. เริ่มดำเนินการติดตั้งประตูสู่ระบบน้ำดีและน้ำทิ้งในชั้นต่างๆ. มีการดำเนินการติดตั้งแผงควบคุมไฟฟ้า สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟแบบกันน้ำ และ อินเตอร์เน็ตแบบไฟเบอร์ออฟติกในทุกห้องชุด. ได้มีการนำส่งแผงควบคุมระบบไฟฟ้าหลักของโครงการฯ เพื่อรอดำเนินการติดตั้งระบบไฟไว้ใช้ในโครงการฯ ต่อไป. ลิฟต์โดยสารของ KONE ทั้งสองตัวได้รับการติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของ KONE เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังรอระบบไฟหลักเพื่อพร้อมใช้งานต่อไป.
30.11.2017

คำถามใด