ข่าว

รายงานการก่อสร้างประจำเดือนตุลาคม 2560

- ฉาบผนังคอนกรีตขั้นตอนสุดท้ายบริเวณทางเข้าที่จอดรถใต้ดินก่อนที่จะดำเนินการทาสีต่อไป - ดำเนินการติดตั้งผนังกระจกในชั้นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง - มีการขนส่งแผ่นกระจกมายังโครงการฯ เพิ่มเติมเพื่อเตรียมไว้ใช้ติดตั้งผนังกระจกในส่วนที่เหลือ - การก่อสร้างรั้วคอนกรีตเพื่อแบ่งเขตบริเวณภายในโครงการออกจากบริเวณภายนอกของโครงการก่อนหน้านี้นั้นใกล้จะแล้วเสร็จ - ดำเนินการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิลท์อินในแต่ละห้องชุดอย่างต่อเนื่อง - ดำเนินการติดตั้งรายละเอียดในส่วนของห้องครัว ได้แก่ ซิ้งค์ล้างจาน เตาไฟฟ้า และที่ดูดควัน ในห้องชุดชั้นล่างๆ - ดำเนินการการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยในแต่ละชั้นนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว - เริ่มการติดตั้งลิฟต์ KONE โดยทีมงานมืออาชีพผู้ชำนาญงาน  
05.11.2017

คำถามใด