ข่าว

ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการลงสีรองพื้นบนตัวอาคารด้านนอก ได้มีการติดตั้งขอบกันตกในบริเวณทางเดินส่วนกลางบนชั้นต่างๆ แล้ว เริ่มดำเนินการติดตั้งขอบกันตกบริเวณระเบียงในส่วนของห้องชุดบนชั้นต่างๆ ได้มีการขนส่งกรอบกำแพงกระจกจากผู้ผลิตมายังโครงการฯอย่างต่อเนื่อง ปูกระเบื้องพื้นในบริเวณโถงทางเดินและแนวทางเดินส่วนกลาง บนชั้นห้องชุดพักอาศัยทุกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สร้างขอบกันตกบริเวณชั้นดาดฟ้าโดยรอบ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการลงสวนลอยฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ติดตั้งประตูไม้คุณภาพเยี่ยมในส่วนของห้องชุดทุกห้องชุดเรียบร้อยแล้ว ตามเก็บรายละเอียดภายในอาคารในบริเวณต่างๆทุกชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงสีรองพื้นภายในอาคาร ขณะนี้กำลังดำเนินการใส่ฝ้าเพดานในส่วนของโถงทางเดิน และทางเดินระเบียงบนชั้นต่างๆ ได้มีการติดตั้งยางกันเสียงบริเวณขอบประตูในแต่ละห้องชุด เพื่อความเป็นส่วนตัวในการพักอาศัยของเจ้าของห้องชุด ได้มีการดำเนินการติดตั้งไฟฝังเพดานคุณภาพเยี่ยมดีไซน์ทันสมัยในทุกห้องชุด แทนการติดตั้งโคมไฟเพดานเพื่อการอยู่อาศัยอย่างมีระดับของเจ้าของห้องชุด
02.01.2018

คำถามใด