ข่าว

รายงานการก่อสร้าง ประจำเดือนกันยายน 2560

มีการดำเนินการปรับพื้นคอนกรีตบริเวณทางเข้าที่จอดรถใต้ดินเป็นที่เรียบร้อย  กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมติดตั้งบานหน้าต่างในแต่ละห้องชุด  เริ่มดำเนินการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเพื่อแบ่งเขตบริเวณภายในโครงการออกจากบริเวณภายนอกของโครงการ  พร้อมทั้งติดตั้งประตูในแต่ละห้องชุดเพื่อให้ครบทั้งโครงการ  เริ่มมีการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินในแต่ละห้องชุด  รวมถึงดำเนินการติดตั้งสายอินเตอร์เน็ตระบบไฟเบอร์ออฟติกจาก บริษัท ทีโอที จำกัด ในทุกห้องชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดำเนินการวางระบบสายไฟเพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในทุกห้องชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  มีการก่อสร้างทางหนีไฟและบันไดหนีไฟซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จ  ในบริเวณส่วนก่อสร้างภายนอกของตัวอาคารนั้นใกล้แล้วเสร็จ  ดำเนินการปูกระเบื้องผนังห้องน้ำด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของคอตโตอย่างต่อเนื่อง  ได้รับมอบลิฟต์โดยสารคุณภาพเยี่ยมจาก โคเน่ KONE แล้ว เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป
10.10.2017

คำถามใด