ข่าว

รายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง ประจำเดือนเมษายน 2560

เริ่มงานติดตั้งผนังด้านนอก งานบันไดชั้น 7 และชั้น 8 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
01.04.2017

คำถามใด