ข่าว

อัพเดท – ความคืบหน้าของโครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

การดำเนินการก่อสร้างของโครงการออโรร่าคอนโดพระตำหนักเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่น ขณะนี้ได้มีการวางระบบไฟฟ้าภายในอาคาร รวมถึงการวางระบบอินเตอร์เน็ตแบบฝังผนังเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ทางโครงการได้เริ่มการก่อสร้างในส่วนของสระว่ายน้ำแล้วเช่นกัน
16.05.2017

คำถามใด