ข่าว

รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างมีนาคม 2560

งานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับชั้นที่ 2-3-4 คืองานระบบน้ำ, งานระบบไฟฟ้า, งานก่อผนังห้อง.
14.03.2017

คำถามใด