ข่าว

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561

การก่อสร้างของโครงการออโรร่าพระตำหนัก ทั้งการติดตั้งต่างๆ ตกแต่งภายในและภายนอก รวมถึงบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ได้มีความคืบหน้าไปอย่างมากจนปัจจุบันนี้ใกล้จะแล้วเสร็จ
15.03.2018

คำถามใด