ข่าว

รายงานการก่อสร้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560

กำลังดำเนินการปรับผนังคอนกรีตด้านที่สองบริเวณตัวอาคารด้านนอกของโครงการ  พร้อมทั้งกำลังอยู่ในระหว่างการปูพื้นด้วยหินธรรมชาติในแต่ละห้องชุด  เริ่มดำเนินการติดตั้งบานประตูแต่ละห้องชุดอย่างต่อเนื่อง  เริ่มมีการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินในห้องชุดแรก  ได้มีการดำเนินการทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบน้ำดี และระบบน้ำเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
03.09.2017

คำถามใด