ข่าว

อัพเดท – ความคืบหน้าของการก่อสร้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560

ขณะนี้งานเดินระบบไฟฟ้าและการวางระบบอินเตอร์เน็ตแบบไฟเบอร์ออฟติกของโครงการได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว เริ่มมีการติดตั้งมิเตอร์ไฟของแต่ละห้องชุด รวมถึงกำลังดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนต่างๆ ในบริเวณด้านหน้าตึก กำลังเร่งงานฉาบปูนบนชั้น 7 และ 8 รวมถึงวางรากฐานในส่วนของชั้นดาดฟ้า มีการเพิ่มระบบต่างๆ เพื่อรองรับการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณโถงทางเดิน และเก็บงานในส่วนอื่นๆ
20.06.2017

คำถามใด